Danmarks Myntvæsen i Tidsrumet 1377-1481

af Peter Hauberg

Dette klassiske bidrag til dansk mønthistorie publiceredes i 1886 i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1886.

På grund af afhandlingens længde er nærværende netversion delt i fire:

Yderligere henleder vi opmærksomheden på den forkortede og ajourførte version, Lindahl, Fritze: Danmarks mønter 1377-1448, NNÅ 1955, som også ligger på Dansk Mønt.


Tilbage til Dansk Mønt