Danmarks mønter 1377-1448

af Fritze Lindahl

Da godt 70 år er forløbet, siden P. Hauberg publicerede Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1277-1481 i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1886, s. 135-189, og særtrykket ligesom også selve årbogen forlængst er udsolgt, kan det måske være nyttigt for samlere at få genudgivet møntbillederne og indskrifterne fra den del af Haubergs afhandling, der omfatter tiden 1377-1448 (til H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814). Listerne over møntindskrifterne og fundfortegnelsen er blevet suppleret med det senere tilkomne. I tidens løb er Haubergs text naturligt blevet forældet på visse punkter; forskellige spørgsmål er her revideret og ny litteratur tilføjet, medens selve texten er udeladt, således at den interesserede stadig må opsøge denne i den gamle publikation fra 1886 (i herværende artikel refereret til som Hbg.). Når 1377 i artiklens titel er bibeholdt som begyndelsesår til trods for dateringen af den første Flensborg-witten og -Viertelwitten til ca. 1350, er det for at understrege, at det er Haubergs publikation, der ligger til grund for denne artikel, og at det, hvor intet andet udtrykkeligt er angivet, er Haubergs opfattelse, der gør sig gældende.

Finhedsprøver er velvilligt foretaget af statsguardein Johs. Siggaard, for hvilket der takkes meget. Ved Erik af Pommerns gros fra Lund, samt Christopher af Bajerns skilling og søsling er prøverne dog hentet fra N. L. Rasmusson: Kring ett myntfund från Dalby (Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, 1944 s. 69-70); ligesom prøven for Christophers Malmø-hvid er taget fra Georg Galsters artikel om Assens-fundet i Numismatisk Forenings Medlemsblad XI, s. 223 note 1 og 2. Med hensyn til denne tids mønter kan endvidere henvises til B. W. Luxdorph: Anledning og Veiviisning til Myntens Udregning her i Landene, i det Fiortende Aar-Hundrede, og fremdeles under Kong Eric af Pommeren, (Skrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1761. 1762. 1763. og 1764. Niende Deel. Kiøbenhavn, 1765 s. 613-712).

Flensborg

Dreiling (efter reces 1392). Jesse 427. 0,73-1,04 g, gn. 0,90 g. Finhed: 675/1000-759/1000.

Ribe

Erik af Pommern

Christoffer af Bajern


 

Fortegnelse over samlede fund

(NNÅ 1955 side 73-92)


 

Summary

Fritze Lindahl:
The coins of Denmark 1377-1448

Copies af P. Hauberg's "Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1377-1481" (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1886 pp. 135-189) are now very difficult to acquire. It is therefore hoped that it will be found useful to have a reprint of part of Hauberg's publikation, i. e. of the descriptions of the coins, of the variant legends and of the illustrations. References to new literature have been added, and also a list of the 45 finds in which the coins have occurred.


Tilbage til Dansk Mønt