Gullands Myntvæsen

af P. Hauberg

Dette standardværk om Gotlands mønter, udgivet 1891 i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie side 1-72, er på grund af sit omfang i nærværende elektroniske udgave opdelt i 4:

Hertil kommer Haubergs katalogdel på 15 sider, som vi har valgt at scanne enkeltvis:

Katalogdelen kan også hentes som Ún fil.

Vi gør opmærksom på, at Haubergs eksempler på forskellighederne indenfor de anvendte bogstaver på de enkelte mønter ikke altid gengives i tekstdelen i denne elektroniske version af hans værk. I stedet henviser vi til katalogdelen.


Tilbage til Dansk Mønt