Fundet fra Fensmark Kirke

"(...) Valdemarernes tid er i modsætning til den foregående fundfattige periode ret stærkt repræsenteret i fundene fra vore kirker. I Fensmark kirke, Præstø amt, blev i 1858 fundet 22 Roskilde-mønter, hvoraf 18 er fra Valdemar den Store og 4 fra Knud VI. De var uden noget gemme indmuret i den østre side af kormuren. Tilsvarende fandtes i den vestre mur to æsker af spån og blik; den ene indeholdt ben af en hovedskal, den anden en opløst masse i papir. De gode, gængse sjællandske penninge må sikkert være henlagt som et byggeoffer, og kan datere korets opførelse eller hele kirken til begyndelsen af Knud VI's tid (1180erne).

Lindahl 1956, se litteraturlisten


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt