Holger Hede (1894-1984)

Jurist, forsikringsmand og numismatiker, hvis altoverskyggende bidrag til dansk numismatisk litteratur er hans "Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1963", der er udkommet i flere oplag og er det moderne standardværk om danske og norske mønter. Desuden forfatter til mange artikler om danske mønter.

Hede ledede en række store møntauktioner, således L.E.Bruuns dubletauktion 1925.

I 1945 medstifter af "Selskabet Den kongelige Mønt- og Medaillesamlings Venner", der har bistået Møntsamlingen økonomisk ved erhvervelsen af en række sjældne mønter.

Æresmedlem af Dansk Numismatisk Forening 1964. Hædredes 1978 med den i 1977 indstiftede Holger Hede-medalje, udført af Harald Salomon og udgivet af Dansk Numismatisk Forening.

Hedes egen omfangsrige samling af danske mønter solgtes efter hans død ved tre store auktioner.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside