Holger Jacobæus (1650-1701)

Læge, embedsmand, Rektor for Københavns Universitet. I egenskab af universitetes bibliotekar udarbejdede han fra 1687 i samarbejde med Willum Worm og Poul Vinding et katalog over Det kongelige Kunstkammer. Værket, Museum Regium, udkom 1696. Et tillæg af Johananes Laurentzen stammer fra 1703.

Illustrationen viser en gylden fra kong Hans fra Museum Regium.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt