MB 115

  • Mansfeld-Bûllner 115: Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Lund 7
  • Kaaber: Sk25-1; Lund 1278
  • Sømod: D 184; Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Grinder-Hansen: 1270-1279; Lund

 

 

 

 

Forrige Næste


A

Møntens avers er tydelig inspireret af de meget udbredte franske tournois.

B: Viser 10(?) liljer på avers og 12 ringe om korset på revers.


Illustration fra Beskrivelsen af 1791

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Lund