MB 126

  • Mansfeld-Bûllner 126: Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Lund 15
  • Kaaber: -
  • Sømod: D 186; Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Grinder-Hansen: -

 

 

 

 

Forrige Næste

Endnu intet foto!

Svarer til L.Chr. Petersen 683


Illustration fra Beskrivelsen af 1791

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt