MB 175

  • Mansfeld-Bûllner 175; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 3
  • Kaaber: 51-06; Ribe 1284
  • Sømod: D 219; Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland
MB 175 og MB 176 varierer i omskrift på begge møntsider.
Selv om omskriften sjældent er fuldt læselig, er det sikkert, at der findes
flere varianter end disse to.

 

 

 

 

Forrige Næste

Dette eksemplar har tre perleformede gennembrud af kronen i stedet for én retangulær.

 

Kaabers eksemplar synes på avers at have R i stedet for E efter korset øverst.

 

 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland