MB 198

  • Mansfeld-Bûllner 198; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 15
  • Kaaber: -
  • Sømod: D 237; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste


A?

 


B med 5-takket stjerne i omskriften på avers.

 


C med 6-takket stjerne i omskriften på avers.Aagaards tegning nederst.

 


D Tilsyneladende perlemønster i stedet for egentlig omskrift på avers.

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

Omskrifterne er sædvanligvis ulæselige. Hauberg angiver ERICUSD

 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland