Fundet fra Ølst

Hauberg anfører om dette fund:

"10) Ølst, Galten Herred, Jylland. 1852. Fundet bestaar udelukkende af Erik Glippings vestlige Mynttyper, hvoraf 7 med 98 Stkr. ere fra Nørrejylland. Af de 9 Typer har Fundet 8 tilfælles med Viborg F. og ligesaa mange med Skrivergade Dette forholdsvis mindre Fund er af mere end sædvanlig Interesse, da det indeholdt 4 ukjendte Typer; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Jylland Nr. 10, 11, 20. Slesvig Nr. 5. Det er blevet nedlagt omtrent 1284 og fandtes ved Grøftegravning."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) daterer mere forsigtigt fundet til 1280-1286.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt