Fundet fra Viborg (I)

Hauberg anfører om dette fund:

"11) Viborg. 1882. Mynterne i dette udpræget jydske Fund paa 600 Stkr. vare i høi Grad forslidte og ødelagte, hvorfor det ved Ordningen var vanskeligt og ofte umuligt at skjelne Typernes smaa Forskjelligheder. Mynterne ere alle fra Erik Glipping, og den største Del maa antages at være nørrejydske, 14 Typer med 468 Stkr., medens der af Typer fra Ribe ere 8 med 115 Stkr. Desuden forekommer der nogle Mynter af 1 skaansk og 1 slesvigsk Typ. Dette betydelige Fund frembyder navnlig Interesse derved, at der blandt dets 24 Typer ikke var en eneste ukjendt, hvilket viser, at vi maa være skredne vidt frem i Kjendskabet til de jydske Mynter fra Erik Glipping. Den yngste Mynt maa antages at være fra c. 1284. Fundet har 10 Typer tilfælles med Vrendrup F. og 20 med Skrivergade F. Det fandtes ved Gravning i en Bygningsgrund og skjønnedes at være nedlagt i en Skindpose."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) daterer mere forsigtigt fundet til 1275-1285.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt