Fundet fra Vrendrup Hede

Hauberg anfører om dette fund:

"9) Vrendrup Hede, Skads Herred, Jylland. 1866. Fundet bestaar af Mynter fra Nørrejylland og Ribe, alle fra Erik Glipping, med Undtagelse af 1 fra Christopher I. 3 Typer vare ukjendte; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Jylland Nr. 7; Ribe Nr. 10, 16. Fundet har saaledes en udpræget vestlig Karakter. Dets yngste Mynttyp er fra omtrent 1274. Fandtes tilligemed en lille Sølvklump liggende under en Lyngtørv."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) daterer mere forsigtigt fundet til 1275-1285.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt