MB 211

  • Mansfeld-Bûllner 211; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 22
  • Kaaber: 55-03; Roskilde 1287
  • Sømod: D 220; Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Roskilde


 

 

 

Forrige Næste

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

Hbg.A. 1890 og 1891 foreslår halvpenninge - henholdsvis lille og tynd!

Lille stempel, lille blanket, vægt 0,32 g - ½ penning?


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland