MB 249

  • Mansfeld-Bûllner 249; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Ribe 22
  • Kaaber: 60-13; Svendborg 1289
  • Sømod: D 270; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Ribe

 

 

 

 

Forrige NæsteIllustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Ribe