MB 248

  • Mansfeld-Bûllner 248; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Ribe 21
  • Kaaber: 51-07; Roskilde 1284
  • Sømod: D 214; Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Ribe

 

 

 

 

Forrige NæsteB mangler ring over T.


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Ribe