MB 272

  • Mansfeld-Bûllner 272; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 16
  • Kaaber: 61-14; Slesvig 1290
  • Sømod: D 275; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Slesvig

 

 

 

 

Forrige Næste


A


A


B med perle for hver korsende.


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig