MB 271

  • Mansfeld-Bûllner 271; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 15
  • Kaaber: 63-05; Lolland 1291
  • Sømod: D 279; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Roskilde

 

 

 

Forrige Næste

Typetegningen er lavet efter dette eksemplar.

 

 

A

 

B med stjerne i stedet for perle på avers.

 

C Som L. E. Bruun 3037 Variant med måne på begge sider af X.

 

D Som ovenstående men med perle i den ene måne.

 

Eksempler fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

Første mønter en variant B med stjerne i stedet for perle på avers samt perle under sværd på revers (som L. E. Bruun 3035), mens nederste mønt anses for en samtidig forfalskning.

 

E? : Hbg.A. 1947 har perle over sværd på revers. Hvad er over sværdene? Vi har ikke set eksemplarer, der med sikkerhed kunne siges ikke at have perle mellem sværdfesterne. Eksempelvis er området, hvor perlen skulle være, nedslidt på den mønt, typetegningen er lavet efter.

 


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig