MB 270

  • Mansfeld-Bûllner 270; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 14
  • Kaaber: 62-07; Ribe 1291
  • Sømod: D 408; Erik Menved (1286-1319); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Slesvig

 

 

 

Forrige Næste


A

 


A

 

B: Hbg.A. 1944 angiver kun perle før B

 

C: Hbg.A. 1945 angiver kun perle efter B

 


D: Både perle i og på hver side af B på avers.

 


E: Kun perle i B på avers.

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

 


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig