MB 291

  • Mansfeld-Bûllner 291; Erik Menved (1286-1319); Lund
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Lund 4
  • Kaaber: Sk27-2; Lund 1283
  • Sømod: D 196; Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Lund

 

 

 

 

Forrige Næste


A

 

B: L.E. Bruun 3071 uden perler ved I på revers.


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Lund