Hans Henrik Schou (1858-1932)

Cand. polyt., medstifter af og direktør for maskinfabrikken Atlas (1899-1920).

Medaillen over H. H. Schou er skabt af Harald Salomon.

H. H. Schou var numismatiker og møntsamler. Hans udødelighed i numismatiske kredse skyldes hans "Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923" (Kjøbenhavn 1926) til afløsning af Beskrivelsen fra 1791.

Grundlaget for udgivelsen dannede Schous mangeårige indsamling af staniolaftryk af mønter i forskellige samlinger. Denne aftryksamling opbevares nu på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling i København.

Som eksempel vises et af kortene, med et aftryk af Christian 4., Portugaløser uden år - i vore dage bedre kendt som Hede 9; denne mønt kendes i 6 Schou-numre - 1-6 - det viste eksemplar er Schou 5. Mønten befinder sig i Oslo, men kan altså studeres i København.

KLIK for forstørrelse!

Selv efter udsendelsen af Hedes katalogværk i 1963 har Schou beholdt sin værdi pga. værkets omfattende registrering af hver enkelt mønts undertyper. Schous værk blev genudgivet i 1983 af Bengor Publications, Seattle, USA.

Eksempel på systematikken i H. H. Schous værk - et uddrag af oversigten over Frederik I's udmøntninger fra 1524


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt