Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat


DOP 94

10 Kr. 1875

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 1. udgave
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 4. maj 1875.
Sat i omløb mandag den 5. juli 1875.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 10. november 1894.
Inddraget 31. marts 1895.
Format 140 x 85 mm.
Forside Figur 88a.
Underbunden er trykt i blåt bogtryk.
Randen består af en tæt liniering vinkelret på hver af de 4 kanter. Her indenfor en hvid ramme mellem dobbeltlinier. I hvert hjørne vinkel og udfyldt cirkel med "10" i hvid karakter på skrå. Feltet består af streger og prikker, der danner et skråt liniemønster. I hvert af rhombefelterne en udfyldt oval, hvori der står "10" i hvid konturskrift. Der er ikke udsparet i underbunden for hovedpladens mønstre.
Hovedpladen er stukket i sort.
For oven i midten det lille rigsvåben på konsol med siddende skjoldholdere, til venstre Minerva med ugle, ægis og spyd, til højre Ceres med løve, kornaks og segl. På konsollen til højre "BATZ". Midt på sedlen til begge sider store cirkulære rosetter med "10" i relieftegning med lys karakter.
Mellem dekorationerne Tekst 10.
Den faste underskrift er trykt med hovedpladen.
Nummeret er trykt 2 steder for oven.
Bagside Blank
Tegnet af professor Henrik Olrik.
Papir Tykt hvidt papir fra Sveriges Riksbanks Pappersbruk i Tumba.
Vandmærke Figur 88b. Lyse karakterer.
Omkring vandret "10 Kr." i oval "NATIONALBANKEN" og "I KJØBENHAVN".
Tryk Underbunden bogtryk.
Hovedpladen kobbertryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (Engelhart eller J. C. Jacobsen), og et håndskrevet.
Årstal 1875, 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890.
CTJ angiver tillige 1877, 1879, 1883.
Bemærkninger Signaturen "BATZ" henfører til kobberstukkeren Chr. Philip Batz, der har stukket i hvert fald dele af hovedpladen, jævnfør DOP 86 og DOP 88.

DOP 94

 


DOP 95

50 Kr. 1875

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 1. udgave
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 4. maj 1875.
Sat i omløb 15. maj 1875.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 3. maj 1889.
Inddraget 31. december 1889.
Format 188 x 108 mm.
Forside Figur 89a.
Rammen er identisk med den, der er anvendt til 20 rigsbankdaler 1851, DOP 70. Der er indført følgende ændringer.
I den ovale medaillon for oven står "50" i kontur- og relieftegning på baggrund af skrå, krydsende linier. I hver rhombe står "50".
I det rektangulære felt for neden står "50 KRONER" i mørke karakterer med lys kontur.
I midtfeltet står "HALVTREDSINDSTYVE KRONER" og Tekst 10.
Den faste underskrift er trykt i sort bogtryk. Nummeret er trykt 2 steder for oven.
Bagside Figur 89b. Blåt bogtryk.
Hele sedlen er dækket med en reliefgravure med vandret linieføring, der i midten viser "50" omgivet af en bladkrans. Yderst en ramme med "50" i alle fire hjørner. Uden om rammen bladmønster og indenfor seks rækker af bier.
Forsiden tegnet af professor Magnus Petersen, nøje efter professor Gustav F. Hetsch's forlæg, 20 rigsbankdaler, DOP 70.
Bagsiden tegnet af lærer ved kunstakademiet Nilaus Fristrup.
Papir Hvidt papir fra Sveriges Riksbanks Papperbruk i Tumba. De to korte sider på sedlen har ru kanter.
Vandmærke Figur 89c. Lyse karakterer.
Omkring vandret "50" i oval "NATIONALBANKEN" og "I KJØBENHAVN".
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (Engelhart), og et håndskrevet.
Kendte årstal 1875, 1876, 1881.
CTJ angiver tillige 1877.

 


DOP 96

100 Kr. 1875

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 1. udgave
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 4. maj 1875.
Sat i omløb 15. maj 1875.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 3. maj 1889.
Inddraget 31. december 1889.
Format 190 x 110 mm.
Forside Figur 90a. Blåt bogtryk.
Rammen er en oval fri arabesk med ovalt medaillonfelt med perlebort og baggrund af elliptiske linier for oven. I dette "100" i lyse karakterer. Til venstre og højre cirkulære medailloner med perlebort og baggrund af cirkulære linier. I det venstre Merkurhoved til højre med delfiner, i det højre Vulkanhoved til venstre med tang og hammer. I arabesken 6 genier (putti) holdende symboler: vinget merkurstav, kornneg, vægt, sværd, får og tandhjul. I midten for neden 3 løver.
I de 4 hjørner står frit "100".
I midten for oven i bue "HUNDREDE KRONER" og derunder vignet. Herunder Tekst 10.
Den faste underskrift er trykt i sort bogtryk. Nummeret er trykt 2 steder for neden.
Bagside Figur 90b. Blåt bogtryk.
Hele sedlen er dækket af reliefgravure med vandrette linier. Rammen viser i hvert hjørne "100" i mørke karakterer på lys baggrund. Rammens venstre felt viser 3-fork og komaks, det højre vinget merkurstav og kornaks. Over- og underfeltet viser løvmotiv.
Midtfeltet viser for oven og neden bølgekamme, til højre og til venstre delfiner på baggrund af krydser og prikker i lys karakter. I midten løvkrans med "100" i mørk karakter på lys baggrund.
Forsiden tegnet af professor Henrik Olrik.
Bagsiden tegnet af lærer ved kunstakademiet Nilaus Fristrup.
Papir Hvidt papir fra Sveriges Riksbanks Pappersbruk i Tumba.
Vandmærke Figur 90c. Lyse karakterer.
Omkring vandret "100" i oval "NATIONALBANKEN" og "I KJØBENHAVN".
Tryk Bogtryk
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (Engelhart), og et håndskrevet.
Kendte årstal 1875, 1881, 1886, 1887.
CTJ angiver tillige 1876, 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885.

 


DOP 97

500 Kr. 1875

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 1. udgave; Pick 5
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 4. maj 1875.
Sat i omløb 15. maj 1875.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. januar 1912.
Inddraget 31. maj 1912.
Format 185 x 105 mm.
Forside Figur 91a. Gråblåt kobbertryk.
Sedlens design er den samme som anvendt til 100 rigsbankdaler 1845, DOP 72, men nytegnet. Der er indført følgende ændringer:
Den elliptiske baggrund er ført helt ud til sedlens utrykte rand for oven og til de 2 sider.
I medaillonen for oven står "500".
I rammen for neden gentages "FEM HUNDREDE". I dens midtfelt står "500 KRONER".
Over underrammen det lille rigsvåben.
I midtfeltet for oven "FEM HUNDREDE KRONER" og derunder Tekst 10.
Den faste underskrift er trykt med pladen.
Nummeret er trykt 2 steder for oven.
Bagside Figur 91b. Gråblåt kobbertryk.
Sedlens dekorationer er udført i reliefgravure. Rammen viser et løv- og frugtmønster. Midt for hver af siderne et mørkt cirkulært felt med "500".
I midtfeltet 3 medailloner omgivet af skiftevis ege- og laurbærløvkranse på en baggrund af siksakmønster. Det midterste felt viser det lille rigsvåben omgivet af bygaks. Det venstre felt viser Bertel Thorvaldsen i profil til højre, det højre H. C. Ørsted i profil til venstre.
De 4 tal "500" og portrætmedaillonerne har lodret linieføring, den øvrige del af dekorationen vandret linieføring.
Se figur 149, 150 og 151, side 284, der viser modellerne til reliefgravuren til bagsiden.
Forsiden tegnet af professor Magnus Petersen efter forlæg af professor Gustav F. Hetsch, 100 rigsbankdaler 1845, DOP 72.
Bagsiden tegnet af lærer ved kunstakademiet Nilaus Fristrup.
Papir Hvidt papir fra Sveriges Rikshanks Pappersbruk i Tumba. De 2 korte sider har ru kanter.
Vandmærke Figur 91c. Lyse og mørke karakterer.
"500" vandret i relieftegning, herom i oval "NATIONALBANKEN" og "I KJØBENHAVN".
Tryk Kobbertryk. Sedlen blev trykt på en håndpresse.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (Engelhart, respektive J. C. Jacobsen, J. C. L. Jensen eller V. Lange) og et håndskrevet.
Kendte årstal 1875, 1903, 1907.
CTJ angiver tillige 1876, 1877, 1882, 1884, 1887, 1888.
Bemærkninger Sedlen omtales i en artikel i De Grafiske Fag 30. årgang 1934 side 200 som en af vore smukkeste og værdigste sedler.

DOP 97

 


DOP 98

5 Kr. 1898

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave I; Pick 1
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 10. september 1898.
Sat i omløb 30. december 1899 (nytår 1900).
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. oktober 1919.
Inddraget 31. januar 1920.
Format 124 x 72 mm.
Forside Figur 92a.
Underbunden trykt i blågråt bogtryk.
Indramning med streg, der i hjørnerne har et "5" i hvid karakter på 4-kantet trykt bund. Denne har hvidt stregmønster, der munder ud i "5". Langs rammen gentaget "5 KRONER", "5" i cirkel.
I midten en roset, hvis midte er udført af sammenslyngede "5". Udenom en cirkelrund krans, bestående af "5 KRONER" ("5" i cirkel) og "FEM KRONER" i 4 rækker og afbrudt af 4 kroner. På hver side en ornamentsøjle, bestående af sammenslyngede "5". Midt på 4 vandrette rækker med "5 KRONER" ("5" i cirkel.) og "FEM KRONER" med krone udvendigt.
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk.
Øverst vandret "FEM KRONER" og derunder Tekst 11.
Herunder til venstre den faste underskrift.
Nummeret er trykt 2 gange for neden.
Bagside Figur 92b. Trykt med blågråt bogtryk.
Inden for sedlens rand en ramme, der er bølget indad. Her indenfor en stor ellipse med 2 sammenslyngede, spejlvendte "5".
Baggrunden af feltet er tætte, uregelmæssige streger. Med trykt kontur er feltet opfyldt af sammenslyngede "5".
Tegnet af professor Hans Tegner.
Papir Gråligt tonet papir fra Sveriges Riksbanks Pappersbank i Tumba. Beskåret på alle sider. For at undgå forfalskninger er sedlen efter trykning blevet forsynet med lodret rifling.
Vandmærke Figur 92c. Lyse karakterer.
Opad buet i 2 linier "NATIONALBANKEN / KJØBENHAVN". Herunder 2 delfiner snude mod snude.
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (Engelhart, respektive J. C. Jacobsen, eller J. C. L. Jensen) og et andet håndskrevet.
Kendte årstal 1899, 1900, 1902.

DOP 98

 


DOP 99

10 Kr. 1891

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave I; Pick 2
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 27. maj 1891.
Sat i omløb juli 1891
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. oktober 1919.
Inddraget 31. januar 1920.
Format 144 x 89 mm.
Forside Figur 93a.
Underbunden er trykt med brunt bogtryk. Ud mod den utrykte rand tætte linier vinkelret på kanten. Et gennemgående, vandret bånd lidt under midten med sammenslynget liniemønster. På venstre tredjedel prikmønster. I hovedfeltet til højre kvadrater på højkant med trykt " 10" med hvid kontur og skiftevis lodret og vandret skravering. Der er udsparet for vandmærkerne.
Hovedpladen er trykt med sort bogtryk. Sedlens felter indrammes og adskilles af 4 parallelle linier. Under midten gennemgående bånd i vandret tæt liniering. I dette "TI KRONER." mørkt trykt med lys kontur.
I venstre tredjedel for oven det store rigsvåben med vildmænd som skjoldholdere på konsol og i romansk bue, omgivet af dekoration med "10" i cirkler og skjolde og liniering samt blade. For neden "10" i lys karakter i cirkulært, guillocheret felt med bladornament. Randdekorationen fortsat fra oven.
I hovedfeltet for oven 2 kvadrater på spidsen med udbuede sider, heri vandmærkerne. Ind imellem merkurstav med vinget hat og rugaks, der bøjer sig ud om vandmærkefelterne.
For neden Tekst 10.
Bagside Figur 93b. Brunt bogtryk.
Indramning af liniering vinkelret på kanterne. Der indenfor i hjørnerne "10" i hvid karakter på trykt felt og langs siderne "10 KRONER" gentaget, "KRONER" med vandret, tæt liniering.
Under midten gennemgående utrykt bånd med "TI KRONER.". Herover 3 uudfyldte kvadrater med udbuede sider på spidsen, de 2 ud for vandmærkerne. Der imellem 2 kvadrater på spidsen med "10" i lys karakter. Resten af feltet er udfyldt med volut-agtig dekoration.
For neden gengives overlappende 10 stk. 1-kroner af Chr. 9.'s type.
Tegnet af lærer ved Kunstakademiet, Nilaus Fristrup.
Papir Hvidt papir fra Sveriges Riksbanks Pappersbruk i Tumba beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 93c. Lyse og mørke karakterer.
Til venstre Minerva hoved til højre, til højre Vulkanhoved til venstre, begge i kvadrat på spidsen med udbuede sider.
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (Engelhart, respektive J. C. Jacobsen, eller J. C. L. Jensen) og et håndskrevet.
Kendte årstal 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903.
Bemærkninger Angående polimikken om denne seddel se side 45. Sedlen er omtalt i Kristian Hvidt: Ti'eren gennem tiderne, side 29-34 (med litteraturhenvisnnger) samt i Møntsamlernyt, februar 1981 (nr. 2), side 52.
I forbindelse med omtalen af litografen Carl Bratsch's eftergørelse af denne seddel oplyser bladet "Klokken 12" den 10. oktober 1903 følgende: "De ægte Tikronesedler er ikke lithograferede, men skaarne i Træ, hvorefter der er taget galvanisk Aftryk af Træsnittet. Det var nu afdøde Xylograf H. P. Hansen, som for en Pris af 500 Kr udførte Arbejdet".

DOP 99

 


DOP 100

50 Kr. 1883

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave I; Pick 3
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 25. oktober 1883.
Sat i omløb 1. december 1883
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. oktober 1919.
Inddraget 31. januar 1920.
Format 158 x 103 mm.
Forside Figur 94a.
Underbunden er trykt med lilla bogtryk på gulligt trykt bund. Underbundens og hovedpladens dekorationer er samstemt, så de følger og supplerer hinanden. Yderst en ramme af gotisk bladværk. Her indenfor en baggrund af "50", "HALVTREDSINDSTYVE", "KRONER" og "NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN" i bånd og felter. Desuden linietegninger og guillocher. I hovedfeltet til højre, ca. 3/4 af sedlen, for oven en krone og derunder et 5-cirklet felt med ovennævnte indskrifter. For neden 3 løver i mangecirklet og -buet dekoration.
Hoved- og tekstpladen er trykt i sort bogtryk. En ramme med "50" i hjørne deler sedlen i 1/4 til venstre og et hovedfelt. Den består af "50" og "KRONER" i bånd og felter med linietegning og guillocher. I venstre felt en krone over allegorisk kvindefigur i ramme, holdende skjold med det lille rigsvåben. Herunder "DANMARK" og felt med det lille rigsvåben.
I hovedfeltet "HALVTREDSINDSTYVE KRONER" og Tekst 10. Den faste underskrift trykt med tekstpladen.
Nummeret er trykt 2 steder i sort forneden inden for rammen.
Bagside Figur 94b. Trykt i lilla bogtryk.
Rammen består af "50", "L" og "KRONER" i bånd og felter, udfyldt med vignetagtige dekorationer. Der indenfor, trykt rundgående, et bånd med "50 HALVTREDSINDSTYVE KRONER 50 NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN" i lyse karakterer, gentaget. I midtfeltet 2 cirkulære felter forbundet med buer og med samme indskrifter som ovenfor nævnt. For oven i midten det lille rigsvåben og for neden Københavns våben med åben krone. Derunder "KJØBENHAVN".
Tegnet af en i firma H. H. Thiele ansat tysk tegner (navnet kendes ikke).
Papir Hvidt papir fra Sveriges Riksbanks Papperbruk i Tumba med ru kant på de to korte sider.
Vandmærke Figur 94c.
Lyst vandmærke dannet af tallet "50".
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (Engelhart, J. C. Jacobsen, eller J. C. L. Jensen) og et håndskrevet.
Kendte årstal 1883, 1884, 1885, 1889, 1896, 1900, 1902.
Bemærkninger Dette er den eneste seddel, hvor Københavns våben er afbildet.

 


DOP 101

100 Kr. 1888

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave I; Pick 4
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 17. maj 1888.
Sat i omløb juni måned 1888.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. januar 1912.
Inddraget 31. maj 1912.
Format 162 x 105 mm.
Forside Figur 95a. Trykt i grønt bogtryk.
Rammen har yderst en bølgebort. I hjørnerne kvadratiske rammer med "100" i lyse, relieftegnede karakterer på mørknistret baggrund. Der imellem med linieindramning akantusbort for oven og ved siderne. For neden løvtegning, 2 nummerfelter og i midten medusahoved, hvor slangerne breder sig som dekoration.
Midtfeltet deles af bred akantusbort i halvcirkel, for neden afsluttet af blæksprutter og delfiner. Over underrammen bølgebort. Uden for buen 2 cirkelfelter med "100" i konturtegning. Feltet udfyldt med bladdekoration. Feltet under buen har forneden en blank cirkel, hvorfra udstråler et spiral-harlekinmønster, hvor hver rhombe har "100" i ovalt felt med konturskrift.
Midt på sedlen, stående på medusahovedet, kvindefigur i gevandt med et bryst blottet. I hænderne holder hun bånd over hovedet, hvori "NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN." og over ryg og arme et andet bånd med "Hundrede / Kroner" i skriveskrift. I feltet omkring hende "HUNDREDE / KRONER" og slanger, samt Tekst 10.
Den faste underskrift trykt i sort bogtryk.
Nummer i nummerfelterne med sort.
Bagside Figur 95b. Trykt i grønt bogtryk.
Yderst en bort af kammuslinger. Indenfor ramme af dobbelte linier med bladranke og hjørnefelt.
Hovedfeltet har baggrund af tæt, vandret liniering.
Nederst mod midten 2 blanke, cirkulære felter ud for vandmærkerne. Imellem dem 2 krydsende bånd med "NATIONALBANKEN" og "I KJØBE / NHAVN". Herfra udgår akantusdekoration, der snor sig om 4 volutfelter i hjørnerne med vandret liniering og "100" i mørke typer.
På cirkelfelterne sidder, til venstre havnymfe med anker og tang i håret på baggrund af dunhamre, til højre Ceres med kornneg og kornkrans i håret på baggrund af hvedeaks. Imellem det lille, kronede rigsvåben på forsiret skjold, omgivet af laurbær- og egeløv samt frugtkrans.
Tegnet af professor Henrik Olrik.
Papir Hvidt papir med ru kant på de to korte sider.
Vandmærke Figur 95c. Lyse og mørke karakterer.
Ceres til venstre og Mercur til højre. Hoveder i profil fra hinanden i cirkulære felter.
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (J. C. Jacobsen, eller J. C. L. Jensen) og et håndskrevet.
Kendte årstal 1888, 1891, 1894, 1896, 1897, 1899, 1901, 1902.

 


DOP 102

5 Kr. 1904

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave II; Pick 6
Som DOP 98, men med ændringer i forside og vandmærke.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 21. april 1904.
Sat i omløb 1904.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. oktober 1919.
Inddraget 31. januar 1920.
Forside Figur 96a.
I de to lodrette ornamenter, på begge sider af den i sedlens midte anbragte roset, bortfalder den øverste og den nederste linie af sammenslyngede 5-taller.
Sedlens nummer anbringes til højre og venstre for oven inden for hjørne-5-tallene og over ornamentet (tidligere anbragt for neden og ind mod det runde ornament).
Navne anbringes for neden i de frie felter.
Papir Sedlen rifles ikke.
Vandmærke Figur 96b.
Som DOP 98, men fladen dækkes af horisontale bølgelinier, bortset fra et elliptisk felt omkring vandmærket, beskrevet under DOP 98, figur 92c.
Seriebetegnelse Et bogstav ved løbenummeret.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (J. C. C. Jensen eller V. Lange), og et håndskrevet.
Kendte årstal 1904 A, 1905 A, 1906 A, 1907 A, 1908 A, B, 1909 B, 1910 B, C.
Bogstavet er seriebetegnelsens bogstav.

DOP 102

 


DOP 103

10 Kr. 1904

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave II; Pick 7
Som DOP 99, men med ændring i vandmærke.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 21. april 1904.
Sat i omløb 1904.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. oktober 1919.
Inddraget 31. januar 1920.
Format 144 x 89 mm.
Forside Figur 97a.
Underbunden er trykt med brunt bogtryk. Ud mod den utrykte rand tætte linier vinkelret på kanten. Et gennemgående, vandret bånd lidt under midten med sammenslynget liniemønster. På venstre tredjedel prikmønster. I hovedfeltet til højre kvadrater på højkant med trykt "10" med hvid kontur og skiftevis lodret og vandret skravering. Der er udsparet for vandmærkerne.
Hovedpladen er trykt med sort bogtryk. Sedlens felter indrammes og adskilles af 4 parallelle linier. Under midten gennemgående bånd i vandret tæt liniering. I dette "TI KRONER." mørkt trykt med lys kontur.
I venstre tredjedel for oven det store rigsvåben med vildmænd som skjoldholdere på konsol og i romansk bue, omgivet af dekoration med "10" i cirkler og skjolde og liniering samt blade. For neden "10" i lys karakter i cirkulært, guillocheret felt med bladornament. Randdekorationen fortsat fra oven.
I hovedfeltet for oven 2 kvadrater på spidsen med udbuede sider, heri vandmærkerne. Ind imellem merkurstav med vinget hat og rugaks, der bøjer sig ud om vandmærkefelterne.
For neden Tekst 10.
Bagside Figur 97b. Brunt bogtryk.
Indramning af liniering vinkelret på kanterne. Der indenfor i hjørnerne "10" i hvid karakter på trykt felt og langs siderne "10 KRONER" gentaget, "KRONER" med vandret, tæt liniering.
Under midten gennemgående utrykt bånd med "TI KRONER.". Herover 3 uudfyldte kvadrater med udbuede sider på spidsen, de 2 ud for vandmærkerne. Der imellem 2 kvadrater på spidsen med "10" i lys karakter. Resten af feltet er udfyldt med volut-agtig dekoration.
For neden gengives overlappende 10 stk. 1-kroner af Chr. 9.'s type.
Tegnet af lærer ved Kunstakademiet, Nilaus Fristrup.
Papir Hvidt papir fra Sveriges Riksbanks Pappersbruk i Tumba beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 97c. Lyse og mørke karakterer.
Til venstre, Minerva hoved til højre, til højre Vulkanhoved til venstre, begge i kvadrat på spidsen med udbuede sider.
Resten af pladen er udfyldt med vandrette bølgelinier.
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Et bogstav anbragt ved løbenummeret.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (J. C. L. Jensen eller V. Lange), og et håndskrevet.
Kendte årstal 1904 A, 1905 A, 1906 A, B, 1907 B, 1908 C, 1909 C, D, 1910 D, E, 1911 E, F.

 


DOP 104

50 Kr. 1904

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave II; Pick 8
Som DOP 100, men med ændring i vandmærke.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 21. april 1904.
Sat i omløb 1904
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. oktober 1919.
Inddraget 31. januar 1920.
Format 158 x 103 mm.
Forside Figur 98a.
Underbunden er trykt med lilla bogtryk på gulligt trykt bund. Underbundens og hovedpladens dekorationer er samstemt, så de følger og supplerer hinanden.
Yderst en ramme af gotisk bladværk. Her indenfor en baggrund af "50", "HALVTREDSINDSTYVE", "KRONER" og "NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN" i bånd og felter. Desuden linietegninger og guillocher. I hovedfeltet til højre, ca. 3/4 af sedlen, for oven en krone og derunder et 5-cirklet felt med ovennævnte indskrifter. For neden 3 løver i mangecirklelt og -buet dekoration.
Hoved- og tekstpladen er trykt i sort bogtryk. En ramme med "50" i hjørne deler sedlen i 1/4 til venstre og et hovedfelt. Den består af "50" og "KRONER" i bånd og felter med linietegning og guillocher. I venstre felt en krone over allegorisk kvindefigur i ramme, holdende skjold med det lille rigsvåben. Herunder "DANMARK" og felt med det lille rigsvåben.
I hovedfeltet "HALVTREDSINDSTYVE KRONER" og Tekst 10. Den faste underskrift trykt med tekstpladen.
Nummeret er trykt 2 steder i sort forneden inden for rammen.
Bagside Figur 98b. Trykt i lilla bogtryk.
Rammen består af "50", "L" og "KRONER" i bånd og felter, udfyldt med vignetagtige dekorationer. Der indenfor, trykt rundgående, et bånd med "50 HALVTREDSINDSTYVE KRONER 50 NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN" i lyse karakterer, gentaget. I midtfeltet 2 cirkulære felter forbundet med buer og med samme indskrifter som ovenfor nævnt. For oven i midten d'et lille rigsvåben og for neden Københavns våben med åben krone. Derunder "KJØBENHAVN".
Tegnet af en i firma H. H. Thiele ansat tysk tegner (navnet kendes ikke).
Papir Hvidt papir fra Sveriges Riksbanks Papperbruk i Tumba med ru kant på de to korte sider.
Vandmærke Figur 98c.
Lyst vandmærke dannet af tallet "50".
Resten af pladen er udfyldt med vandrette bølgelinier.
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Et bogstav anbragt ved løbenummeret.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (J. C. L. Jensen eller V. Lange), og et håndskrevet.
Kendte årstal (1904), 1905 A, 1907 A.

 


DOP 105

100 Kr. 1904

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Kronesedler, 2. udgave II; Pick 9
Som DOP 101, men med ændring i vandmærke.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 21. april 1904.
Sat i omløb 1904.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 20. januar 1912.
Inddraget 31. maj 1912.
Format 162 x 105 mm.
Forside Figur 99a. Trykt i grønt bogtryk.
Rammen har yderst en bølgebort. I hjørnerne kvadratiske rammer med "100" i lyse, relieftegnede karakterer på mørknistret baggrund. Der imellem med linieindramning akantusbort for oven og ved siderne. For neden løvtegning, 2 nummerfelter og i midten medusahoved, hvor slangerne breder sig som dekoration.
Midtfeltet deles af bred akantusbort i halvcirkel, for neden afsluttet af blæksprutter og delfiner. Over underrammen bølgebort. Uden for buen 2 cirkelfelter med "100" i konturtegning. Feltet udfyldt med bladdekoration. Feltet under buen har forneden en blank cirkel, hvorfra udstråler et spiral-harlekinmønster, hvor hver rhombe har "100" i ovalt felt med konturskrift.
Midt på sedlen, stående på medusahovedet, kvindefigur i gevandt med et bryst blottet. I hænderne holder hun bånd over hovedet, hvori "NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN." og over ryg og arme et andet bånd med "Hundrede / Kroner" i skriveskrift. I feltet omkring hende "HUNDREDE / KRONER" og slanger, samt Tekst 10.
Den faste underskrift trykt i sort bogtryk.
Nummer i nummerfelterne med sort.
Bagside Figur 99b. Trykt i grønt bogtryk.
Yderst en bort af kammuslinger. Indenfor ramme af dobbelte linier med bladranke og hjørnefelt.
Hovedfeltet har baggrund af tæt, vandret liniering.
Nederst mod midten 2 blanke, cirkulære felter ud for vandmærkerne. Imellem dem 2 krydsende bånd med "NATIONALBANKEN" og "I KJØBE / NHAVN". Herfra udgår akantusdekoration, der snor sig om 4 volutfelter i hjørnerne med vandret liniering og "100" i mørke typer.
På cirkelfelterne sidder, til venstre havnymfe med anker og tang i håret på baggrund af dunhamre, til højre Ceres med kornneg og kornkrans i håret på baggrund af hvedeaks. Imellem det lille, kronede rigsvåben på forsiret skjold, omgivet af laurbær- og egeløv samt frugtkrans.
Tegnet af professor Henrik Olrik.
Papir Hvidt papir med ru kant på de to korte sider.
Vandmærke Figur 99c. Lyse og mørke karakterer.
Ceres til venstre og Mercur til højre. Hoveder i profil fra hinanden i cirkulære felter.
Resten af pladen er opfyldt med bølgelinier.
Tryk Bogtryk.
Seriebetegnelse Et bogstav anbragt ved løbenummeret.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 navne, et trykt (J. C. L. Jensen eller V. Lange), og et håndskrevet.
Kendte årstal 1905 A, 1907 A, 1908 A, 1910 A.

 


DOP 106

Statsbevis, 10 Kr.

DEN DANSKE STAT; Statsbeviser 1914; Pick 16
Udstedt i henhold til lov af 2. august 1914.
Sat i omløb serie 1: torsdag den 1. oktober 1914 (?)
serie 2: mandag den 2. november 1914 (?)
Indløst serie 1: 1. oktober 1915.
serie 2: 1. november 1915.
Format 169 x 102 mm.
Forside Figur 100a og c. Grå.
Underbunden er udført med bogtryk i guillocheret, kompliceret mønster af tynde gråbrune streger, omgivet af en tilsvarende bort med en gulbrun midterstribe. I midten det danske rigsvåben med skjoldholdere i guillocheret roset. Til venstre og til højre herfor to guillocherede rosetter.
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk med Tekst 12. Serie 2: "2" for oven til højre, se figur 100c.
Bagside Figur 100b.
Hvid. Rentetabellen udfylder hele fladen.
Tekst 12.
Papir Hvidt, almindelig tykkelse.
Vandmærke Intet
Tryk Hovedpladen bogtryk.
Nummer 5-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne: finansministeren Edv. Brandes og statsgældsdirektøren P. O. A. Andersen.
Tekstpladen er udført hos Generalstabens topografiske Afdeling.
Underbunden er udført hos Egmont H. Petersen, Kbhvn.
Bemærkninger Det i figur 100 a viste eksemplar er i modsætning til de øvrige gengivne sedler fra denne serie ikke en blanket, men en færdig seddel, der har været i cirkulation. Den er i 1951 blevet indløst for det pålydende beløb.
Der er anvendt samme bagside for hele serien; det gengivne billede, figur 101b, stammer fra 10 kr. beviset.
Ifølge Dansk Pengehistorie, side 27, kom statsbeviserne i 3 serier. Første serie fra 1. okt. 1914 og anden serie fra 1. nov. 1914 var tilsammen på 10 millioner kr. Tredje serie, der kom den, 3. april 1916, var på i alt 15 millioner kr. Hele oplaget blev overtaget af de københavnske hovedbanker til pari.

DOP 106

 


DOP 107

Statsbevis, 50 Kr.

DEN DANSKE STAT; Statsbeviser 1914; Pick 17
Udstedt i henhold til lov af 2. august 1914.
Sat i omløb serie 1: torsdag den 1. oktober 1914 (?)
serie 2: mandag den 2. november 1914 (?)
Indløst serie 1: 1. oktober 1915.
serie 2: 1. november 1915.
Format 174 x 107 mm.
Forside Figur 101. Gråbrun.
I øvrigt som DOP 106.
Bemærkninger Figur 101 viser et statsbevis af serie 2.

 


DOP 108

Statsbevis, 100 Kr.

DEN DANSKE STAT; Statsbeviser 1914; Pick 18
Udstedt i henhold til lov af 2. august 1914.
Sat i omløb serie 1: torsdag den 1. oktober 1914 (?)
serie 2: mandag den 2. november 1914 (?)
Indløst serie 1: 1. oktober 1915.
serie 2: 1. november 1915.
Format 179 x 112 mm.
Forside Figur 102. Grønblå.
I øvrigt som DOP 106.

 


DOP 109

Statsbevis, 500 Kr.

DEN DANSKE STAT; Statsbeviser 1914; Pick 19
Udstedt i henhold til lov af 2. august 1914.
Sat i omløb serie 1: torsdag den 1. oktober 1914 (?)
serie 2: mandag den 2. november 1914 (?)
Indløst serie 1: 1. oktober 1915.
serie 2: 1. november 1915.
Format 184 x 117 mm.
Forside Figur 103. Lilla.
I øvrigt som DOP 106.

 


DOP 110

Rød 1 Kr. 1914 (Klipfisk)

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Pick 10
Udstedt i henhold til lov nr. 174 af 15. august 1914.
Sat i omløb mandag den 31. august 1914.
Indkaldt i henhold til kundgørelse nr. 579 af 20. oktober 1919.
Inddraget 31. januar 1920.
Format 119 x 75 mm.
Forside Figur 104a. Sort bogtryk på rødbrunt papir.
En ramme af rankemønster omkranser midtfeltet. Mønsteret er kraftigst for oven, hvor der er en dobbelt rammelinie.
For oven i 2 linier " l / KRONE". Derunder Tekst 13.
2 trykte underskrifter.
Nummer trykt for neden i midten.
Bagside Figur 104b.
Rødbrun med sort hovedplade.
Tegningen viser det store danske rigsvåben med krone og elefantorden flankeret af skjoldholdere og hvilende løver. I rigsvåbnet er Islands våben gengivet som en kronet klipfisk, detalje figur 104c. Dette symbol var i 1903 blevet afløst af en siddende falk. Fejlen blev rettet i næste oplag, se DOP 111.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt rødbrunt papir fra Maglemølle Papirfabrik.
Vandmærke Intet.
Tryk Sort bogtryk udført på Thieles Bogtrykkeri.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 6-cifret, senere 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne (V. Lange og Bang). Sort tryk.
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1914.
Bemærkninger Seddel nr. 000001 blev overrakt kong Christian X. Seddel nr. 000002 fik Nationalbankdirektør Marcus Rubin. Sedlen er omtalt i B. T. Aften den 31. august 1914 og i Politiken den 1. september 1914.

 


DOP 111

Rød 1 Kr. 1914 (Falk)

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Pick 11

Som DOP 110, men i rigsvåbnet på bagsiden er Islands kronede klipfisk erstattet med en siddende falk, detalje figur 104d.

 


DOP 112

Blå 1 Kr. 1916

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Pick 12
Udstedt i henhold til kundgørelse nr. 364 af 2. december 1916.
Sat i omløb 1917.
Indkaldt i henhold til kundgørelse nr. 133 af 14. april 1928.
Inddraget 31. december 1928.
Format 119 x 70 mm.
Forside Figur 105a.
Blågrøn (Farvevariationer). Underbunden består af "1" gentaget, omgivet af et guillochemønster, alt i tynde grønne streger; foroven til venstre og højre i underbunden ses et sammenslynget "NB"; forneden "DANMARK" i konturskrift med vandrette streger.
Hovedpladen er trykt med blåt bogtryk.
En ramme af akantusblade går vejen rundt, undtagen for neden, hvor der er en perlebort. I de nedre hjørner udvides rammen til et felt med "1". Feltet har en nistret underbund med kors. For oven i midten udvides rammen med blankt felt, hvori "1", og derunder "KRONE".
Herunder Tekst 14.
2 trykte underskrifter.
Nummeret trykt med sort for neden i midten.
Bagside Figur 105b.
Blåt midterfelt, i øvrigt hvid.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt hvidt papir, hvori der er blandet små, meget tynde, røde og blå taver.
Vandmærke Intet.
Tryk Bogtryk udført af Thieles Bogtrykkeri. Guillocheringen til underbunden er lavet af H. S. Hendriksen.
Seriebetegnelse De første sedler havde ingen seriebetegnelse (figur 105a). De næste serier havde et enkelt stort bogstav (A, B, ... Ø). De sidste serier havde et 2-tal foran seriebogstavet (2A, 2B, 2N, 2O).
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne (1916-18 V. Lange og Olsen. 1920-21 V. Lange og Recke). Blåt tryk.
Årstal 1916, 1918, 1920, 1921.
Bemærkninger Et prøvetryk til denne seddel er omtalt i Møntsamlernyt 1976, side 66.

DOP 112

 


DOP 113

5 Kr. 1912

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type I; Pick 20
"Vexles med Guldmønt"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 12. januar 1912.
Sat i omløb maj 1912.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 129 x 71 mm.
Forside Figur 106a Blåt kobbertryk.
Yderst en ramme og inden for rankemønster i reliefgravure til højre og venstre og forbundet med to buede linier hvorimellem i hvid karakter "DANMARK". Øverst til højre og venstre i rankerne "5" i hvid karakter. I cirkelafsnittet midt på sedlen et landskab med en stendysse i forgrunden. Under dette i hvid karakter på mørk baggrund "FEM KRONER". Derunder Tekst 15. Alle steder uden for hovedmotivet er det øvrige af sedlen udfyldt med blade, stængler og blomster af chrysanthemum.
Nederst to underskrifter og nummer til højre og venstre trykt i sort bogtryk.
Bagside Figur 106b.
Underbunden består af blade, stængler og blomster i blåt, okker og rosa bogtryk.
Midt på sedlen i blåt kobbertryk det lille rigsvåben omgivet af birkeløv. Over kronen "FEM KRONER" og på begge sider af skjoldet "5" udsparet i løvet.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir tykt, svagt gulligt, beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 106c. Lyse og mørke karakterer.
Til højre og venstre blade i lyse karakterer. I midten to stiliserede blomster samt "5" i mørke karakterer. Nederst en mørk afrundet cirkelbue med "NATIONALBANKEN / I KJØBENHAVN" i lys karakter.
Tryk Forside: Kobbertryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen eller med et stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1912, 1915, 1917, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1929.
Bemærkninger Som det fremgår af nummeret, er den på figur 106a viste seddel en specimen-seddel. Normalt ville en sådan seddel være overtrykt med SPECIMEN.
Billedet på forsiden viser ikke nogen bestemt lokalitet, men gengiver tegnerens opfattelse af en kæmpehøj i et dansk landskab. Som mulige forbilleder angives forskellige steder på Sjælland og Lolland, bl.a. en dysse i Knuthenborgs park (flyttet dertil fra Lerbjerggaard i nabosognet på Lolland).

DOP 113

 


DOP 114

10 Kr. 1913

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type I; Pick 21
"Vexles paa Anfordring med Guldmønt"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 16. januar 1913.
Sat i omløb juli 1913.
Indkaldt i henhold til lov 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 130 x 79 mm.
Forside Figur 107a. Brunligt kobbertryk.
En af tang dannet ramme der er bredest for oven og for neden og smallest i siderne. Øverst i buet skrift "DANMARK" og derunder i lige skrift "TI KRONER". Nederst i midten danner tangbladene en oval med "10". Hele hovedmotivet er i reliefgravure. Midtpå sedlen Tekst 10. Imellem tangbladene, og midt på sedlen et mønster af søgræs, sneglehuse og muslingeskaller i tynde streger.
Midt på sedlen til venstre og højre to underskrifter og under disse nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 107b.
Hovedpladen trykt i brunligt kobbertryk i reliefgravure. Sedlens ramme dannes foroven af to løver der vender ind mod midten, hvor de holder en af bladranker omkranset medaillon, hvori et merkurhoved til venstre med vinget merkurstav. Under den ovale medaillon en løve mod venstre omgivet af 9 hjerter. I sedlens højre og venstre side dannes rammen af en bladranke, der forneden slynger sig rundt, dannende et felt, hvori "10". Nederst dannes randen af "TI KRONER".
Underbunden dannes i de to frie midterfelter af en blomsterbuket i fine blå, gule og røde streger trykt i bogtryk. Nederst til højre "GH" i monogram.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt, beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 107c. Lyse og mørke karakterer.
Vandmærket omgives af en lys bølget linie inden for hvilken til højre og venstre en stiliseret blomst. Nederst en afrundet cirkelbane med "NATIONALBANKEN / I KJØBENHAVN" i to linier, herunder vignet - alt i lyse karakterer. I mørke karakterer indeholder vandmærket to blade i øverste højre og venstre hjørne samt i midten en blomst omgivet på begge sider af "10" i mørk karakter med lys karakter som skyggevirkning.
Tryk Forside: Kobbertryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen eller et stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk, Til venstre V. Lange. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1913, 1915, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928.
Bemærkninger Figur 107a viser en specimen-seddel, se bemærkningerne til DOP 113.

 


DOP 115

50 Kr. 1911

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type I; Pick 22
"Vexles paa Anfordring med Guldmønt"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 11. marts 1911.
Sat i omløb i juli 1911.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 156 x 100 mm.
Forside Figur 108a.
En bogtrykt underbund, der går helt til kanten i tynd lys blå streg, visende forneden en blomstermark og øverst fine bladranker med udsparing for sedlens hovedmotiv.
Hovedpladen er gråblåt kobbertryk. Yderst en ramme.
Imellem to humleranker, der danner et cirkelslag "DANMARK" i lys karakter på mørk baggrund. Derunder et billede forestillende en båd med 3 fiskere som trækker garn. Derunder et mørkt bånd i hele sedlens længde hvori "HALVTRESINDSTYVE KRONER" i lys karakter, og under dette Tekst 10. Over cirkelslaget består indramningen af humleranker og nederst en humlerankebort i hvis midte "50" i lys karakter. Alt i reliefgravure undtaget midtermotivet. Nederst på sedlen to underskrifter og sedlens nummer to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 108b.
På en bogtrykt undergrund bestående af stængler, blade og blomster af chrysanthemum trykt med fine gule, røde og lyseblå streger findes et gråblåt kobbertryk visende i midten det lille rigsvåben med egegren til venstre og bøgegren til højre. Over rigsvåbnet et halvcirkulært mørkt felt hvori i lidt lysere konturer sammenslyngede "50" og spejlvendt "50" gentaget.
Yderst i dette felt "HALVTRESINDSTYVE KRONER" i lyse karakterer. Nederst på begge sider af skjoldet "50" i lys karakter. Til højre og venstre på sedlen findes en tangornamentik. Bortset fra den midterste del af sedlen findes der en bund af bølgeformede linier.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 108c.
Lyse og mørke karakterer.
Nederst en bølgeformet basis. Fra denne, til højre og venstre nogle tynde blade i lys karakter som lukker sig for oven. I det derved dannede midterfelt 5 blomster og "50" i mørke karakterer. Nederst et mørkt buet bånd hvori med lyse bogstaver "NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN".
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange. Til højre forskellige underskrifter.
Årstal 1911, 1914, 1919, 1923, 1925, 1926, 1928.
Bemærkninger Fig. 108a viser en specimen-seddel, se bemærkningerne til DOP 113.

DOP 115

 


DOP 116

100 Kr. 1910

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type I; Pick 232
"Vexles paa Anfordring med Guldmønt"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 24. juni 1910.
Sat i omløb november 1910.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 158 x 100 mm.
Forside Figur 109a.
Midt på sedlens forside findes en grønlig tonet bogtryks undergrund bestående af bladranker i fin streg.
Hovedpladen er brunligt kobbertryk, som har en dekoration af sammenslyngede, stiliserede delfiner, der nærmest danner en ramme for neden og på siderne. Øverst dannes rammen af "DANMARK" i lyse karakterer. Midt på hver side af rammen og midt på rammens underside findes "100". I midterfeltet en tangornamentsdekoration, hvori der øverst er udsparet for "HUNDREDE/KRONER" i to linier. Derunder Tekst 10.
Nederst i midterfeltet to underskrifter og nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 109b.
På sedlens bagside findes i brunligt kobbertryk - på en bogtryks undergrund af fine gule og turkise slyngede linier - to af bølger omgivne havmænd med lange sneglehuse som køller, der optræder som skjoldholdere for det lille rigsvåben omgivet af en krans af tangplanter. Sedlens overkant består af en tangguirlande der fortsætter ned langs begge sider, hvor de nederst ender i en krans hvori "100" i lys karakter. For neden findes i stedet for rammen "HUNDREDE KRONER". I nederste højre hjørne monogram "GH".
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 109c.
Lyse og mørke karakterer.
Midt på sedlen et symmetrisk motiv med egeblade hvori forneden et mørkt buet bånd med "NATIONALBANKEN / I KJØBENHAVN" i to linier i lyse karakterer. Øverst på begge sider af egebladene et par stiliserede blomster i mørke karakterer samt "100" i mørke karakterer og med lyse konturer som skyggevirkning.
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 2-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen eller et enkelt stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Til og med 1917 brunt tryk - derefter sort. Til venstre V. Lange. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1910, 1912, 1914, 1917, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928.
Bemærkninger Figur 109a viser en specimen-seddel, se bemærkningerne til DOP 113.

DOP 116

 


DOP 117

500 Kr. 1910

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type I; Pick 24
"Vexles paa Anfordring med Guldmønt"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 19. januar 1910.
Sat i omløb november 1910.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 174 x 108 mm.
Forside Figur 110a.
Forsiden har et undergrunds bogtryk på den nederste del af sedlen, der består af blade og blomster af ranunkel, pinselilje og iris i fine gule streger.
Hovedpladen, gråblåt kobbertryk, viser i midten et landskab med en plovmand med tvespand i udkanten af en skov. I nederste højre hjørne monogram "GH".
Over landskabet, der er omgivet af bladornamenter, hvilket bæres af fire ligeledes af bladornamenter dannede søjler står i buet skrift "DANMARK" i lyse karakterer. Øverst til højre og venstre "500" i lyse karakterer og som blade og ranker snor sig over. Under landskabet "FEMHUNDREDE KRONER" i lyse karakterer og derunder Tekst 10. Nederst en bladrankebort i hvis midte "500" i lyse karakterer. Hovedpladen -er i reliefgravure bortset fra midtermotivet. I det frie felt mellem teksten og nederste bort to underskrifter og nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 110b.
På en bogtrykt undergrund bestående af fine slyngede gule og svagt rosa linier, findes et gråblåt kobbertryk visende i midten det lille rigsvåben med egegren til venstre og bøgegren til højre. Over rigsvåbnet et halvcirkulært mørkt felt hvori i lidt lysere karakterer sammenslyngede "500" og spejlvendt "500" gentaget. Yderst i dette felt "FEMHUNDREDE KRONER" i lyse karakterer.
Nederst på begge sider af skjoldet "500" i lyse karakterer. Til højre og venstre på sedlen findes en blæretangornamentik. Bortset fra den midterste del af sedlen findes der en bund af bølgeformede linier.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 110c. Lyse og mørke karakterer.
Nederst en bølgeformet basis. Fra denne til højre og venstre nogle tynde blade i lys karakter, der lukker sig foroven.
I det derved dannede midterfelt 5 blomster og "500" i mørke karakterer. Nederst et mørkt buet bånd, hvori med lyse bogstaver "NATIONALBANKEN".
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, undergrund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, undergrund 2-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 6-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1910, 1919, 1921, 1925.

DOP 117

 

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt