Jørgen Sømod 1944-2012

Numismatisk forsker og forfatter siden 1959. I 1984 androg antallet af numismatiske bøger, særskilte tryk og tidsskriftsartikler 230 numre. Ved optælling i 1994 var antallet steget til 380. Tidsskriftsartikler findes trykt i ni lande og på lige så mange sprog. Derudover er leveret bidrag til en lang række inden- og udenlandske numismatiske katalogværker. Forskningen er især koncentreret om danske, norske og slesvig-holstenske mønter fra tusindtallets slutning til nutiden samt om poletter fra hele verden. Desuden om møntteknik og metoder til konstatering af falsknerier.

Til det sidste var Jørgen Sømod beskæftiget med udgivelsen af Det Store Projekt, der med 1 bind årligt, udkommet på Sømods fødselsdag 24. maj, var planlagt til at omfatte 15 bind om store og små emner vedrørende dansk numismatik.

I Det Store Projekt er udkommet:

Planlagte, men ikke udkomne bind:

Blandt Sømods vigtigste værker kan i øvrigt nævnes:

Portrættet viser Jørgen Sømod som 15-årig møntsamler i 1959.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside