Jørgen Sømod, Poletter & Pengetegn i Danmark siden stenalderen og indtil omkring 1960, 1. del, Tegn indtil 1875 er første del af katalogafsnittet til et endnu ikke i bogform udgivet arbejde. Det blev påbegyndt i 1958 og var i hovedsagen afsluttet i 1994. Efter denne tid er tilføjelser ikke blevet indført konsekvent. Af billedmaterialet gengives kun et udsnit. 

For at få det fulde udbytte af nedenstående tekst, anbefales det at downloade denne font, der skal lægges i C:/windows/fonts/
We recommend the downloading of this font to the directory C:/windows/fonts/ on your computer
Wir empfehlen, dass Sie diesen Font downloaden und in C:/windows/fonts/ speichern  

 

JØRGEN SØMOD

 

 

P O L E T T E R 

&

P E N G E T E G N

 

I  DANMARK

 SIDEN  STENALDEREN

OG  INDTIL  OMKRING 1960

 

 

1. del

Tegn indtil 1875

Poletter og Pengetegn til og med Frederik III

Christian V til  og med Frederik V

Christian VII

Frederik VI

Christian VIII

Frederik VII

Christian IX til 1875

Farvebilleder på ovenstående sider er klikbare for forstørrelse!

 

 

2. del

Kelnertegn 1875-1900

 


Tilbage Danmarks mønters forside