MB 333

Forrige Næste

 

MB 333X - Adelby 39

Denne tidlige udmøntning har perle foran B og perle i alle fire korsvinkler.

 

 

Eksempler fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

Til højre B med en perle mellem to korsarme på revers.

 

Denne mønt passer til beskrivelsen fra Adelbyfundet - altså MB 333X.
HPH betegner den som MB336/341.

 


Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Menved, Roskilde