KLIK for forstørrelse!

Frederik 6.
Rigsbanktegn for 12 skilling 1813

København, Altona og Kongsberg. Forside: våbenskjold, bagside: værdiangivelse (Hede 19, Schou 4, Sieg 13)

Udmøntningen i Kongsberg fortsatte ud over afståelsen af Norge efter freden i Kiel 1814.

Der er tale om Rigsbanktegn udmøntet efter statsbankerotten 1813. Tegnene foregiver altså ikke at indeholde den indre værdi, som pålydende angiver. Selv om der er tale om betalingstegn og ikke mønter i egentlig forstand, optages disse rigsbanktegn i de gængse kataloger og samles på linie med mønter.Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt