MB 103

  • Mansfeld-Bûllner 103: Christoffer 1. (1252-1259); Slesvig
  • Hauberg: Christoffer 1. (1252-1259); Slesvig 5
  • Kaaber: 23-01; Roskilde 1255
  • Sømod: D 157; Christoffer 1. (1252-1259); Nørrejylland
    Samme type D 253 Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1252-1259; Slesvig

 

 

 

 

Forrige Næste - MB 104, Erik Klipping - LundHPH anfører "1. udmøntning", Sømod D 157
HPH anfører "2. udmøntning", Sømod D 253Illustration fra Ramus & Devegge


Eksempeler fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard)
Billeder fra fund tyder på at tegningerne viser D 157 t.v. og D 253 t.h.

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod 2000)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Christoffer 1., Slesvig