MB 161

  • Mansfeld-Bûllner 161: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde 13
  • Kaaber: 47-06; Ribe 1282
  • Sømod: D 204; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

B: I Nykøbing Sjælland fundet findes et eksemplar uden de fire perler på revers.

C: ... samt et eksemplar, hvor omskriften på avers er .


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Roskilde