MB 222

Forrige Næste


B

B

B

B

B

D

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


Aversen findes i mindst disse fire typer:


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Ribe