MB 230

  • Mansfeld-Bûllner 230; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Ribe 6
  • Kaaber: 57-08; Viborg 1287
  • Sømod: D 348; Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Ribe


 

 

 

Forrige Næste


MB 230 og MB 231 synes adskilt uden nogen systematik.
Vi lader MB 230 være den viste mønt med omskriften
og lader MB 231 være mønter med anden omskrift.

 


 


 


 

Spejlslag af avers.

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Ribe