MB 246

  • Mansfeld-Bûllner 246; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Ribe 19
  • Kaaber: 55-02; Vordingborg 1287
  • Sømod: D 317; Erik Menved (1286-1319); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Roskilde

 

 

 

 

Forrige Næste

Det viste stykke stammer fra Nykøbing Falster, hvor udgravninger i 2004 bragte 33 eksemplarer af denne type for dagens lys. Moesgaard og Staal (se litteraturlisten) sammenkæder dette møntfund med Marsk Stigs angreb på Nykøbing Falster i 1289. Her er altså et af de sjældne eksempler, hvor man med en vis sandsynlighed kan tidsfæste en borgerkrigsmønt nøjagtigt (1288/89). Møntens farve skyldes de specielle fundomstændigheder. Billedet er stillet til rådighed for Dansk Mønt af arkæolog Benny Staal.Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)

Tilføjelse fra Dansk Mønt: Hertil kommer iflg. ovenstående Nykøbing Falster (33/33)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Ribe