MB 262

Forrige Næste

A

 


B

 


B

 


C med måne og perle på begge sider af liljerne

 


C med måne og perle på begge sider af liljerne

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


 


B: L. E. Bruun (3025) angiver Måne og ring på siderne af dobbeltliljen.

 


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig