MB 261

  • Mansfeld-Bûllner 261; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 10
  • Kaaber: 62-08; Viborg 1291
  • Sømod: D 274; Erik Menved (1286-1319); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste
Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

A typetegningen viser i omskriften.
B L.E. Bruun 3022-23
og C Hbg.A. 1938


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig