MB 301

Forrige Næste

Kendetegn: Ring over bispehuen.

B med perle på hver side af bispehuen på avers.

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


 


Illustration fra Beskrivelsen af 1791

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Menved, Lund