MB 463

  • Mansfeld-Bûllner 463; Erik Menved (1286-1319); Ribe
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Ribe 4
  • Kaaber: 68-07; Ribe 1295
  • Sømod: D 418; Erik Menved (1286-1319); Slesvig og D463; Hjelm
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Slesvig
Se også D 419

 

 

 

Forrige Næste

A

 

A

 

A

 

B med spejlvendt hagekors, fundet i Skt. Nikolaj Kirke i Vejle.

 

Mønt der er slået, vendt og slået.

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


A

 

Vi har ikke set eksemplarer, hvor der uomtvistelig kun er én ring på avers, og går derfor ud fra at typetegningen er lavet efter et dårligt eksemplar, og rettelig burde vise tre ringe.

Man kan undre sig over at Mansfeld-Bûllner ikke har brugt Ramus og Devegges tegning her under.

 


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Menved, Ribe