MB 491

  • Mansfeld-Bûllner 491; Erik Menved (1286-1319); Slesvig
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Slesvig 2
  • Kaaber: 50-14; Ribe 1284 Slesvig
  • Sømod: D 410; Erik Menved (1286-1319); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Slesvig

 

 

 

 

Forrige NæsteIllustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Slesvig