KLIK for forstørrelse!

Svend Tveskæg (986-1014)

Forrige  Næste

Svend Tveskæg kom til magten efter et oprør mod faderen, Harald Blåtand. Han var vikingekongen par excellence, og hans togter mod England indbragte Danegæld i store mængder. Faktisk kan man sige, at England således finansierede sin egen erobring i 1013.

Kontakten med England resulterede også i en kontakt med det engelske møntvæsen, idet hovedparten af Danegælden erlagdes i engelsk mønt. Svend Tveskæg er den første danske konge, der sætter sit navn - samt et stiliseret portræt - på en mønt. Indskriften ZVEN REX AD DENER er Danmarks numismatiske dåbsattest. Mønten, som er den eneste, der kendes fra Svend Tveskæg kendes kun i få eksemplarer, men dog præget med flere stempler. Det er usikkert, hvor den er slået.

Klik for hhv. for- og bagside af to af de fire (!) eksemplarer, der befinder sig i Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

 

 

Men også ud over den ikoniske Svend Tveskægmønt synes der at være præget mønt i hans regeringsperiode. På Bruun Rasmussen Kunstauktioner auktion 897 (2020) solgtes under lot 203 denne mønt:

 

 

Auktionskataloget anfører:
Lund (?), penning, Crux / Small Cross type, møntmester Asketil / Oscetel, Malm. 15/ 1081, 1,87 g - uhyre sjælden type, der indgår i Malmers store, men kronologisk set meget homogene stempelkæde 101, der med sikkerhed kan dateres til Svend Tveskægs regeringsperiode omkring 996 - 997 og således antagelig udgør de allertidligste prægninger foretaget i det senere hovedmøntsted, Lund.
I sin artikel "English Dies used in the Scandinavian Imitiative Coinages" (Hikuin 11, 1985) påviser Mark Blackburn, at den pågældende type (B/r) er slået med et genuint engelsk adversstempel, der er blevet bragt til Norden for at blive anvendt i forbindelse med påbegyndelsen af en lokalmøntprægning.

 

Under Svends søn, Knud den Store, der var konge over både England og Danmark, fortsatte den engelske indflydelse på det danske møntvæsen, idet Knuds mønter blev slået af engelske møntmestre, der blev hentet til Danmark.

Regneark med oversigt over Danmarks mønter indtil 1241

 


Litteratur:

 


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside