KLIK for forstørrelse!

Christian 9. (1863-1906)

Forrige  Nęste

Valgsprog: Med Gud for Ære og Ret.

Christian 9. var en konservativ konge, hvem folkestyre egentlig lå fjernt. Det ses dels i forbindelse med 1864-katastrofen, dels ved kongens støtte til konseillespræsident (statsminister) Estrups alt andet end demokratiske regering i provisorietiden. I slutningen af perioden opnåede kongen dog en vis folkelig popularitet, hvilket bla. ses af de to jubilæumsmønter 1888 og 1892.

Christian 9.s mønter kan opstilles efter følgende kriterier:

Under Christian 9. er der udmøntet i København (mærke for rigsdalermønten: krone, for kronemønten: hjerte) med følgende møntmestre og medaillører:

 

Møntmester Periode Mærke Medaillør Periode Mærke
Peter Rasmus Hinnerup 1861-1869 RH Frederik Christopher Krohn 1841-1873 FK eller K
Diderik Christian Andreas Svendsen 1869-1893 CS Harald Conradsen 1873-1901 HC
Vilhelm Burchard Poulsen 1893-1918 VBP eller P Gunnar Jensen 1901-1933 GI eller GJ

 

Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønt