Peter Christian Hauberg (1844-1928)

Numismatiker og museumsinspektør. Fra 1885 assistent ved Den kongelige Mønt- og Medaillesamling og medstifter af Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn. Hauberg vor forfatter til en omfattende numismatisk litteratur, hovedsagelig om dansk møntvæsen i middelalderen. Hans vigtigste bidrag var:

1898-1920 var Hauberg administrerende direktør for Møntsamlingen. Det fortælles, at Hauberg engang sagde til Georg Galster, at at udarbejdelsen af afhandlinger ikke måtte foretages i kontortiden, da denne skulle anvendes til museumsarbejde! På nær de mønter, som Den kongelige Mønt- og Medaillesamling forlods havde fået lov at købe, solgtes hele Haubergs samling af danske middelaldermønter på auktion i 1929 - resten solgtes i 1935.

KLIK for forstørrelse!

Illustrationen viser en mønt fra Christoffer 2. (tidligere henført til Erik Menved), Roskilde, MB 402 fra Haubergs samling. Det har næppe forringet prisen, at Haubergs oprindelige mærkeseddel stadig fulgte med, da mønten solgtes på auktion i København i 2000.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt