MB 228

  • Mansfeld-Bûllner 228; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Ribe 5
  • Kaaber: 57-06; Ribe 1287
  • Sømod: D 347; Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Ribe


 

 

 

Forrige Næste


Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Ribe