MB 232

  • Mansfeld-Bûllner 232; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Ribe 7
  • Kaaber: 37-01; Roskilde 1278
  • Sømod: D 269; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1270-1279; Roskilde


 

 

 

Forrige Næste

 

 

 

D Revers med måne erstattet af ring.

Eksemplet øverst viser tydeligt sammenpressede stempler i NV på aversen. Nederste eksemplar fra Kaabersamlingen anføres som variant! Det er i hvert fald en mønt der er slået på en anden mønt. Mønten Svarer ellers til Hbg.A. 1914 (B) med perle efter E på avers.

C: Hbg. 1915 med perle i stedet for måne i den ene korsvinkel på revers.

 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Ribe