MB 233

  • Mansfeld-Bûllner 233; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Ribe 8
  • Kaaber: 41-01; Roskilde 1280
  • Sømod: D 264; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1270-1279; Roskilde

 

 

 

 

Forrige Næste


Variant med P i stedet for kors på revers. Evt. NY TYPE.B


B: L. E. Bruuns eksemplar 2994 viser variation med trefligede korsender

C med P i stedet for kors på reversen (Sømod D 265; Trustrupgaard 74).
Kan der være tale op et ringe eksemplar af MB 80?


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Ribe