MB 252

  • Mansfeld-Bûllner 252; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 2
  • Kaaber: 50-06; Ribe 1284
  • Sømod: D 225; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Ribe

MB 252 er karakteristisk ved at avers har omskriften

 

 

 

Forrige Næste

 
B? Der ser ud til at være et R til højre for nøglerne på revers.


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig