MB 259

  • Mansfeld-Bûllner 259; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 8
  • Kaaber: 55-08; Viborg 1287
  • Sømod: D 251; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste

A

 

A (Stort tyndt kors på avers).

 


B: L. E. Bruun (3020) med manglende midterste vandrette streg i E på avers.

 

C: Revers med perle i mindst en vinkel.

 

D? Omskriften på avers slutter øjensynligt med ZE

 


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig