MB 276

  • Mansfeld-Bûllner 276; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 19
  • Kaaber: 52-14; Slesvig 1285
  • Sømod: D 350; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Slesvig

 

 

 

 

Forrige Næste

A

 

A

 

A

 

B; Avers uden perler om nældebladet.

 


MB 276*, Hbg. 19, R+D XXXV, 101*. Erik Klipping, Nørrejylland. Devegge 1045*, Lange 4, Roskilde (II) 98(4/40), Nykøbing Sj. 105(16/3499) 110-112‰, Skafterup II (2/4613), Adelby*21 (24/1270), Trustrupgaard (II) 109(35/1409) 130‰, Hågendrup 115(1/383), Hjelm løsfund 1 eksemplar NA 1928 fig. 10*

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig