MB 277

  • Mansfeld-Bûllner 277; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 20
  • Kaaber: 64-10; Århus 1292
  • Sømod: D 281; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

Illustration fra Hauberg

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig