MB 278

  • Mansfeld-Bûllner 278; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 21
  • Kaaber: 53-14; Slesvig 1286
  • Sømod: D 379; Erik Klipping (1259-1286); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Slesvig

 

 

 

 

Forrige Næste

 

B: L. E. Bruun 3046 og Hbg.A. 1953 har som ovenstående foto kun en ring på hver side af trekanten på avers.

 

C: Muligvis perle i stedet for ring i trekantens midte.

 


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig