MB 279

  • Mansfeld-Bûllner 279; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 22
  • Kaaber: -
  • Sømod: D 380; Erik Menved (1286-1319); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Slesvig

 

 

 

 

Forrige Næste

 

 

 


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig