MB 280

  • Mansfeld-Bûllner 280; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 23
  • Kaaber: 56-14; Slesvig 1287
  • Sømod: D 381; Erik Menved (1286-1319); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Slesvig

 

 

 

 

Forrige Næste


A


A


B


B

B: Femtakkede stjerner på revers


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig