MB 281

  • Mansfeld-Bûllner 281; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 24
  • Kaaber: 65-06; Ribe 1292
  • Sømod: D 282; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Ribe

 

 

 

 

Forrige Næste


A

 


A

 

A HPH skriver ved denne: Klumpet blanket, antagelig Hjælm.

 


B 7-takket stjerne på avers.

 

C 7-takket stjerne på avers og spejlet revers.

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig